Bądź zadowolony ze swojej pracy

coachingPraca, która daje satysfakcję to niewątpliwie jedno z największych marzeń współczesnego człowieka. Jednak nie każdy może powiedzieć, że w jego przypadku marzenie to się spełniło. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyny są różne. Tą najogólniejszą jest jednak podążanie w złym kierunku. Część ludzi ma pracę, która nigdy nie da im satysfakcji, bo do nich nie pasuje. Inni, zupełnie nie tak podchodzą do pełnionych przez siebie obowiązków, nie potrafią wprowadzić w swojej pracy zmian, które byłyby satysfakcjonujące, lub potrzebują pomocy w osiągnięciu sukcesu zawodowego. I dla tych wszystkich właśnie osób dedykowany jest coaching zawodowy.

Nauczyć się pracować

Każde stanowisko wiąże się z pewnymi specyficznymi obowiązkami, a także wymaganymi cechami i predyspozycjami. Pracownik wykonując swoje obowiązki może wykonywać je tak, aby tylko przysłowiowo odklepać swoje, lub tak, aby odkrywać wciąż nowe możliwości, czegoś się uczyć, czerpać satysfakcje z zajmowanego stanowiska. Jeżeli trudno jest mu samemu to wszystko odkryć, z pewnością pomocny będzie odpowiedni trening, podczas którego stanie on naprzeciwko trenera, a także naprzeciwko samego siebie. To wyjście poza własne ramy, poza utarty stereotyp zachowania na swoim stanowisku, a także stereotyp myślenia, pozwala lepiej realizować zawodowe zadania, a jednocześnie rozwijać się.

Zawodowy, czy biznesowy?

Wybierając szkolenie dla siebie, należy zwrócić uwagę na fakt, że wiele osób myli coaching biznesowy z zawodowym. Co więcej, niektórzy nawet nie zapoznają się z programem szkolenia, tylko na ślepo zapisują się i dopiero w momencie realizacji szkolenia orientują, że program nie jest dedykowany im potrzebom. Podkreślmy to wyraźnie – coaching zawodowy dedykowany jest osobom zatrudnionym w firmie, zajmującym konkretne stanowisko w strukturze organizacji pracodawcy. Tymczasem biznesowy dedykowany jest specjalistom, przedsiębiorcom oraz menedżerom.

Ścieżka kariery

Mówiąc o tym, jak bardzo w rozwoju zawodowym pomagają odpowiednie szkolenia, należy podkreślić, że ich szczególnym rodzajem jest coaching kariery. Cóż to takiego? Mówiąc najprościej pod pojęciem tym kryje się wsparcie udzielane osobom, które dopiero szukają pracy, lub chcą zmienić dotychczasową na lepszą. Podczas treningu uczestnik przy wsparciu trenera stara się nakreślić definicję pracy, która może dać mu satysfakcję, wytyczyć plan działania zmierzający do znalezienia pracy idealnej, czy ma to być pierwsza praca, czy też inna praca. Jednocześnie uczestnik podczas spotkania ma odnaleźć swoją wartość, poczuć ją i optymalnie do niej ułożyć swoje cele zawodowe.

Pracując z najlepszymi…

…można osiągnąć sukces. I tak, gdy wsparcia potrzebuje menedżer, optymalnym rozwiązaniem staje się wsparcie, jakie udzielić może  trener biznesu. A gdy potrzebuje go pracownik, lub osoba szukająca pracy, musi być to trener zawodowy, czy coach career. Ważne, by była to osoba doskonale znająca się na sprawach, które chce wpoić swoim uczniom. By był to wykwalifikowany i doskonale czujący swoją rolę trener.

Dodaj komentarz